Vision of a Nation

Artişti: Bull.Miletic, Nicu Ilfoveanu, Kristina Norman
Curator: Alina Şerban
Design: studioBASAR, Dan Bălăneanu
Loc: Fotogalleriet, Oslo, Norvegia
Perioada: 21 noiembrie 2014 - 11 ianuarie 2015

Courtesy Fotogalleriet Oslo, credit photo: István Virág

http://www.fotogalleriet.no

carol-popp-de-szathmari
Carol Popp de Szathmari - Statuia lui Mihai Viteazul / Piaţa Universităţii, Bucureşti

Care este astăzi viziunea asupra viitorului în ceea ce priveşte sentimentele de apartenenţă și ataşament la o naţiune? De ce îşi proiectează indivizii propriile emoţii, griji şi dorinţe în mijlocul comunităţii naţionale? Cum este astăzi întâlnită şi reprezentată unitatea naţională sub spectrul noilor geografii trans-naţionale? Care sunt limitele, provocările şi speranţele?
VISION OF A NATION este o expoziţie produsă de Fotogalleriet Oslo ce deschide un teritoriu pentru întrebări legate de modalitățile contemporane de reprezentare ale naţiunii, încadrate în scenarii spaţiale specifice, traducând problematici profunde ale puterii, etnicităţii, amneziei şi radicalizării societăţilor. Proiectul încearcă să diferenţieze şi să oglindească sentimentul Sinelui în conexiune cu diferite naraţiuni specifice sau alimentate public. Pe acest fundal, manifestările naţionale sunt redate şi re-imaginate de câtre artişti în mod reflexiv.
(Alina Şerban)

vofn_axo-1-text
VISION OF A NATION
Discursul curatorial este interpretat printr-o serie de structuri de lemn care încearcă să unescă într-o estetică comună şi să aducă un echilibru între lucrările artiştilor. Fiecare dintre cei trei artişti, prezenţi cu câte o serie cu mai multe lucrări, este grupat într-o anumită zonă a galeriei, lucrările fiind conţinute sau susţinute de structuri suport, ca o referinţă la piedestalul unui monument, văzut în acelaşi timp ca suport dar şi ca parte integrantă din el. Cu o estetică între nefinisat şi minimal, obiectele au structura interioară neacoperită, la vedere, lăsând să se vadă prizele, prelungitoarele şi cablurile aparatelor, încercând să pună în discuţie fragilitatea şi temporaritatea ideii de construct naţional din tema curatorială.

bull-miletic-4
Bull.Miletic
Tele-Vision of a Nation, 2014
Missing Perspective

bull-miletic-1
Bull.Miletic
Tele-Vision of a Nation, 2014
Laterna Magica

nicu-ilfoveanu-1
Nicu Ilfoveanu
Untitled, 2014

nicu-ilfoveanu-2
Nicu Ilfoveanu
Multiples. Series. Realisms, 2009-2014
Lookin’ for the Holy Grail 2, 2009-2012

kristina-norman-1
Kristina Norman
4 000 Square Kilometers of Europe, 2014
Untitled
Part I: Governing the Dead
Part II: Governing the Living

kristina-norman-2