Cultura construită

Concurs: Amenajarea spaţiului public din centrul localităţii Sibiel

Menţiune

Echipa: Alex Axinte, Cristi Borcan, Anna Eckenweber, George Marinescu (studioBASAR), Irina Meliţă, Ştefan Simion (POSTER), Diana Culescu, Mihai Culescu (RPR)
Amplasament: Sibiel, România
Perioada: 2013

Sibiel - Cultura reConstruită
Sibiel este o localitate în care declinul generalizat al comunităţilor rurale a fost oarecum atenuat de suportul economic datorat turismului, împărtăşind însă cu marea majoritate a comunităţilor rurale declinul practicilor, principiilor sau al modelelor economice tradiţionale. Turismul global, ca o formă de consum a timpului liber, aduce însă o dată cu el şi o privire simplificatoare, comodă si dominatoare asupra unei aşezări, care pentru a supravieţui este nevoită să se reorienteze şi să se transforme treptat într-un produs (sau brand) unde cadrul vieţii şi al practicilor cotidiene sunt valorizate după aceste noi criterii. În acest proces de orientare a comunităţii către un beneficiar consumator, tocmai nevoia de comunitate devine secundară sau chiar inutilă, iar spiritul comunitar se atrofiază treptat. În acelaşi timp însă, căutarea de modele alternative la criza contemporană a sistemelor economice, de producţie şi de administrare a resurselor, a practicilor sociale şi etice, a identificat între altele şi o revalorizare emergentă a vieţii rurale combinată cu alte forme de turism, în care reconstrucţia comunităţii locale şi a spaţiului destinat acesteia sînt acţiuni centrale şi inseparabile. Practicile spaţiului comun au supravieţuit în locuri precum Sibiel, diminuate, marginale sau fie şi numai ca o formă de memorie colectivă, dar acestea sunt o resursă locală importantă ce poate fi reactivată. Proiectul pilot este un prilej în care amenajarea unui spaţiu public poate să genereze şi componente de spaţiu comun, prin implicarea locuitorilor şi după incheierea concursului prin acţiuni de co-design şi co-producţie, auto-gestiune, luare în posesie, îngrijire şi întreţinere de lungă durată, deoarece dincolo de a face obiecte şi spaţii, acestea trebuie să susţină şi să genereze relaţii, să iniţieze structuri şi chiar organizaţii, centrate pe utilizatorul văzut nu doar ca un consumator.

Prima acţiune întreprinsă în comunitate este deschiderea unei Agenţii de Proiectare în localitate, găzduită într-un spaţiu public, accesibil, ca o manifestare concretă, directă şi imediată de materializare a intervenţiei ca proces, din care vor face parte sau la care se vor afilia organizaţiile locale sau asociate temei de concurs, administraţia locală, specialişti (arhitecţi, sociologi) dar şi locuitori (specialişti în Sibiel). Agenţia de Proiectare îşi doreşte să funcţioneze precum „cântarul” satului: un spaţiu deschis, accesibil şi inclusiv, care se vrea un cadru în care diferitele părţi implicate până acum în proiect, sau care nu s-au implicat încă, cu interese diferite, diverse, sau chiar conflictuale, să poată să se manifeste, să intre în dialog şi negociere, să se implice şi să se responsabilizeze. Agenţia de Proiectare îşi propune experienţa reconstrucţiei comunităţilor rurale ca un proces complex de proiectare in-situ, ca pe o modalitate deschisă de adaptare a soluţiilor propuse şi de implicare a utilizatorilor în proiectare prin declanşarea unui proces de învăţare reciprocă, de la localnici la participanţi, de la meşteri la voluntari, de la specialişti la comunitate, printr-o serie de Intervenţii ce se vor materializa în cursul proiectului.

Y:prezentare�01.SITE_STUDIOBASAR�2.insert�2.proiecte�2.Urba
Planul centrului Sibielului

pavilion-si-banca
1. Pavilionul şi 2. Laviţa

lavita
2. Laviţa

pod
5. Podul

gradina
8. Grădina şi 9. Coborârea spre apă

terasa
11. Terasa cu Pietriş

banca1
11. Terasa cu Pietriş - Banca

poteca
14. Poteca

Intervenţiile ţintesc: 1. normalizarea utilizărilor din interiorul sau ce tranzitează zona, prin Structuri de Legătură (5. Podul Mare, 10. Cărarea din Albia Râului, 9. Coborârea spre Apă, 14. Poteca spre Biserică); 2. întărirea unor utilizări emergente existente pe sit prin Structuri Suport (11. Terasa cu Pietriş, 8. Grădina, 13. Bătătura, 2. Laviţa, 7. Vatra, 3. Pajiştea, 6. Locul de Hodină); şi 3. introducerea unor utilizări noi ce coagulează activări în puncte de intensitate prin Structuri Eveniment (1. Pavilionul, 4. Şezătoarea, 12. Fântâna Nouă).

timeline

Etapizarea realizării acestora se va face după o prioritizare prealabilă: logistică, climatică, economică, dar şi culturală, iar Intervenţiile se vor realiza printr-o serie de: a. Activităţi Comunitare ce vor crea cadrul participativ (Întâlniri, Dezbateri, Ateliere, Comunicare); b. Acţiuni Preliminare prin care se pregătesc intervenţiile propriu-zise (Curăţenie, Colectare de Materiale, Pregătire Teren); şi c. Lucrări de construcţie realizate în diferite formule în funcţie de complexitate si expertiză (Ateliere, Voluntariat, Meşteri Locali).

zone
Zone

Desfăşurarea acestor acţiuni si activităţi are loc în trei momente importante: Tabăra de Primăvară, Tabăra de Vară şi Tabăra de Toamnă, dublate de acţiuni intermediare de mai mică amploare. Prin realizarea treptată a Intervenţiilor se vor contura în interiorul sitului mai multe Zone, cu caractere diferite dar interdependente: A. Pajiştea, B. Grădina, C. Bătătura, D. Vatra, E. Locul de Hodina, F. Pârâul.

Vegetaţie
În ceea ce priveşte vegetaţia a fost vizată o serie de intervenţii minimale care să genereze un impact puternic la nivel de peisaj, dar care să introducă şi noi practici locale ce pot determina o coagulare a comunităţii. Astfel, primenirea grădinii, tăierea boltei de viţă sau cosirea pajiştii pot constitui momente în care locuitorii Sibielului să lucreze împreună pentru păstrarea în bună stare a unor elemente emblematice pentru satul lor care sunt totodată şi spaţiile pe care le folosesc laolaltă.